Càlcul del volum d'aire de ventilació i selecció d'equips en la construcció de túnels(6)

6. Mesures de gestió de la seguretat

6.1 Quan s'utilitzi la ventilació a pressió, s'ha de col·locar una coberta protectora a l'entrada d'aire del ventilador per evitar que la roba, els pals de fusta, etc. s'introdueixin al ventilador i facin mal a les persones.

6.2 El ventilador de ventilació ha d'estar equipat amb un dosser per evitar que el ventilador sigui mullat per l'aigua de pluja, la qual cosa pot provocar lesions elèctriques o un curtcircuit.

6.3 En el cas de la ventilació per pressió, la sortida del conducte de ventilació s'ha de penjar fermament per evitar que la sortida del conducte d'aire caigui i oscil·li violentament i colpeja els treballadors de la construcció sota l'acció del vent.

 


Hora de publicació: 31-maig-2022